ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

 

Редакція від 06.08.2020

 

Важливо! Перед початком встановлення, копіювання або іншого використання зазначеної нижче Програми уважно ознайомтеся з умовами її використання, що містяться в цій Угоді. Встановлення, запуск або початок іншого використання Програми означає належне укладення цієї Угоди і вашу повну згоду з усіма її умовами. Якщо ви не згодні беззастережно прийняти умови цієї Угоди, ви не маєте права встановлювати і використовувати Програму і повинні видалити всі її компоненти зі свого комп'ютера.

 

Ця ліцензійна угода з кінцевим користувачем (далі - Угода) є юридично обов'язковою угодою, що укладається між компанією Бітрікс24 і вами, кінцевим користувачем, і застосовується до наступної Програми:

 

Комп'ютерна програма "Бітрікс24"

 

1. Основні терміни

 

1.1.  Бітрікс24 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Бітрікс24", яке має місцезнаходження за адресою: Україна, 01601, м. Київ, Печерський район, площа Спортивна, будинок 1А,
код ЄДРПОУ 36149063

 

1.2. Ви, Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, які придбала / отримала / використовує Програму.

 

1.3. Програма - програмна продукція "Бітрікс24", що є результатом комп'ютерного програмування у вигляді прикладної комп’ютерної програми, яка представляє собою комплект інструментів для організації роботи компанії.

 

1.4. Використання Програми - будь-які дії, пов'язані з функціонуванням Програми відповідно до її призначення (в тому числі запис в пам'ять комп’ютера).

 

1.5. Авторизований користувач — активний користувач, який зареєстрований в Програмі та авторизувався в ній, як мінімум, один раз. До зазначених користувачів не відносяться зареєстровані в програмі користувачі, які мають доступ виключно до Сайтів та Розділу «Екстранет».

 

1.6. Портал - внутрішній інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються різні об'єкти Програми для їх спільного відображення і використання, зазвичай в одному зовнішньому вигляді, мовою інтерфейсу, доменному імені або каталозі.

 

1.7. Активація - дія, спрямована на реєстрацію Програми на конкретного Користувача, здійснювана в порядку, передбаченому ліцензією відповідного типу.

 

1.8. Активаційний код - набір символів (ліцензійний ключ), що представляє собою технічний засіб захисту авторських прав і призначений для активації Програми в порядку, передбаченому Угодою.

 

1.9. Демо-версія - версія Програми, в якій встановлено обмеження строку її використання і доступного функціоналу, і яка призначена виключно для цілей самостійного ознайомлення, оцінки та перевірки Користувачем функціональних можливостей Програми.

 

1.10. Технічна підтримка - заходи, здійснювані Бітрікс24 в встановлених їм межах і обсягах для забезпечення функціонування Програми, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку Користувачів з питань використання Програми.

 

1.11. Договір - документ, на підставі якого Бітрікс24 або інша особа, що має відповідні права, здійснили постачання Програми Користувачеві для її використання на умовах цієї Угоди.

 

1.12. Ядро - сукупність файлів Програми, розташованих в каталозі / bitrix / modules /.

 

1.13. Сервери веб-кластера - комп'ютери або віртуальні машини з різними IP-адресами, кожній з яких відповідає окремий запис в розділі «Список серверів» адміністративної панелі керування (Налаштування/Веб-кластер/Ліцензування).

 

1.14. Модуль "Хмара Бітрікс24" - компонент Програми, що забезпечує її інформаційно-технологічну взаємодію з електронно-обчислювальними потужностями сторонніх осіб з метою розміщення матеріалів і даних на відповідних серверах програмно-апаратного комплексу для резервного копіювання даних Користувача в порядку, зазначеному за адресою https://www.bitrix.ua/products/cms/features/cloud.php. Даний модуль не включено в демо-версію.

 

1.15. SIP-конектор - додатковий модуль Програми для її інтеграції з IP-АТС.

 

1.16. Застосовне законодавство - чинне законодавство України.

 

1.17. Сайт — одна або кілька логічно пов'язаних між собою публічних веб-сторінок, створених з використанням Програми в рамках її технічних можливостей, що мають і використовують спільно з Порталом програмне Ядро та базу даних.

1.18. Конструктор «Сайти24» — компонент Програми, призначений для створення Сайтів і їх адміністрування за допомогою візуального редактора.

 

1.19. Розділ «Екстранет» — додатковий портал, створений виключно з використанням модуля Екстранет, має та використовує з основним Порталом загальне доменне ім'я, програмне Ядро та базу даних.

 

2. Предмет Угоди

 

2.1. Бітрікс24 надає Користувачеві право використання Програми у межах її функціонального призначення за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Програми відповідно до її технічної документації і умов цієї Угоди, з урахуванням видів редакцій, зазначених у п. 6.1. цієї Угоди.

 

2.2. Всі положення цієї Угоди поширюються як на Програму в цілому, так і на її окремі компоненти.

 

2.3. Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми та діє протягом усього терміну її правомірного використання Користувачем в межах строку дії авторського права на неї за умови належного дотримання Користувачем умов цієї Угоди.

 

3. Права інтелектуальної власності

 

3.1. Програма є твором і захищена законодавством України про авторське право.

 

3.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (в тому числі їх частини) є комерційною таємницею. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушення умов цієї Угоди розглядається як порушення прав Бітрікс24 і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цією Угодою прав.

 

3.3. Бітрікс24 гарантує, що має всі необхідні за цією Угодою права для надання їх Користувачеві, включаючи документацію до Програми.

 

3.4. Авторські права на Програму регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права. Відповідальність за порушення зазначених прав настає відповідно до чинного законодавства України.

 

3.5. Даною Угодою Користувачеві не надається жодних  прав на використання торговельних марок Бітрікс24 і / або його партнерів.

 

3.6. Користувач не може ні за яких умов видаляти або змінювати зовнішній вигляд інформації і відомості про авторські права, права на торговельні марки або патенти, зазначені в Програмі.

 

3.7. Ця Угода не надає право власності на Програму та її компоненти, а тільки право використання Програми та її компонентів відповідно до умов Угоди.

 

3.8. Користувач не може копіювати, поширювати Програму і її компоненти, а також створені на базі Програми Портали, в будь-якій формі, в тому числі у вигляді вихідного коду, будь-яким способом, в тому числі здавати в оренду / прокат. Користувачеві не дозволяється використовувати Програму будь-яким способом, якщо таке використання суперечить чи призводить до порушення Угоди або чинного законодавства України.

 

4. Умови використання Програми і обмеження

 

4.1. Ця Угода надає право встановлення (інсталяції), запуску і використання однієї копії Програми в рамках її функціональних можливостей.

 

4.2. Користувачеві дозволяється на базі однієї копії Програми створити один внутрішній Портал однієї компанії, доступ до якого надається тільки Авторизованим користувачам. Число Авторизованих користувачів не повинно перевищувати кількості, передбаченого в п. 6.1.7 цієї Угоди для відповідної редакції.

 

4.3. Користувачеві (за винятком ліцензії «CRM») надається право на базі однієї копії Програми створити необмежену кількість Сайтів, а також один Розділ «Екстранет».

 

4.4. Програма може бути тимчасово встановлена на додатковий комп'ютер з метою використання виключно для робіт з розробки, тестування, наповнення та/або підготовки Порталу до роботи за умови доступу до неї не більше 5 (п'яти) Авторизованих користувачів та відсутності будь-якого іншого "зовнішнього" доступу до неї (в тому числі з мережі Інтернет або з-за меж локальної мережі Користувача). Зазначена копія Програми повинна бути негайно видалена після завершення вищеперерахованих робіт.

 

4.5. Компоненти Програми не можуть бути розділені і/або використовуватися на різних комп'ютерах і/або віртуальних машинах.

 

4.6. Користувач, який правомірно володіє примірником Програми, має право здійснювати його адаптацію (налаштування), вносити в нього зміни (модифікації), тобто змінювати, додавати або видаляти файли, змінювати незахищений код примірника Програми виключно в цілях його функціонування на конкретних технічних засобах та / або під управлінням конкретних програм Користувача, в тому числі з метою вирішення прикладних завдань Користувача. У всіх інших випадках Користувач не має права здійснювати переробку (адаптацію) Програми та будь-які інші дії з Програмою, в результаті яких створюються похідні твори.

 

4.7. Користувачеві не дозволяється використовувати Програму будь-яким способом, якщо таке використання суперечить чи призводить до порушення діючого Застосовного законодавства.

 

4.8. При використанні Програми з перевищенням кількості Авторизованих користувачів, зазначених в п. 6.1.7 Угоди, Бітрікс24 вправі обмежити доступ до Порталу Авторизованим користувачам, а також функціональність Програми, передбачену Стандартною Ліцензією, в тому числі пунктом 6.1.2, протягом усього періоду зазначеного перевищення.

 

4.9. Особливі умови використання компонентів Програми:

 

4.9.1. Конструктор «Сайти24».

Користувачеві Програми (за винятком ліцензії «CRM») надає право на використання Конструктора «Сайти24» без обмежень та відповідно до заявлених в технічній документації функціональних можливостей. Після закінчення терміну дії Стандартної Ліцензії Користувач не має права використовувати Конструктор «Сайти24» для публікації Сайтів до моменту активації нової Стандартної Ліцензії.

 

4.9.2. Модуль «Хмара Бітрікс24».
Включення Модуля «Хмара Бітрікс24» до складу Програми та його використання здійснюється в тестовому (експериментальному) режимі і без справляння додаткового ліцензійного винагороди. При цьому Бітрікс24 залишає за собою право на свій розсуд без пояснення причин і спеціальних повідомлень змінити режим використання зазначеного модуля.

 

4.10. Особливі умови використання редакції «Ентерпрайз»:

 

4.10.1. Обмеження кількості Авторизованих користувачів, передбачене п. 4.2 Угоди, не поширюється на користувачів ліцензії «Ентерпрайз» в разі розширення зазначеної Стандартної Ліцензії на умовах, розміщених в мережі Інтернет за адресою www.bitrix.ua та в п. 6.6 цієї Угоди;

 

4.10.2. Обмеження кількості Порталів, передбачене п.4.2 Угоди, не поширюється на Користувачів редакції «Ентерпрайз», яким дозволяється створювати на базі однієї копії Програми необмежену кількість додаткових Порталів, які використовують спільно з основним Порталом загальне програмне Ядро і базу даних;

 

4.10.3. Обмеження по розділенню компонентів Програми, передбачене п. 4.5. Угоди, не поширюється на Користувачів редакції «Ентерпрайз», яким дозволяється розподіляти компоненти Програми на необмежену кількість Серверів веб-кластера для забезпечення працездатності та функціонування всіх створених в рамках діючої редакції Порталів в сукупності.

 

4.10.4. Програма може бути встановлена і використовуватися на додаткових комп'ютерах з метою виконання робіт з розробки, тестування і / або наповнення Порталу за умови відсутності будь-якого "зовнішнього" доступу до неї (в тому числі з мережі Інтернет або ззовні локальної мережі Користувача).

 

4.11. У разі недотримання будь-якого з пунктів Угоди, Користувач автоматично втрачає право на Технічну підтримку та отримання оновлень Програми.

 

5. Відступлення (передання) прав

 

5.1. Користувач за винятком випадків, встановлених цією Угодою, має право одноразово відступити (передати) повністю свої права і обов'язки за цією Угодою іншому Користувачеві тільки за умови отримання письмової згоди Бітрікс24. Зазначене право на відступлення (передання) не надається тим Користувачам, які отримали права на використання Програми в результаті аналогічного відступлення (передання).

 

5.2. Відступлення (передання) прав та обов'язків здійснюється тільки за умови повної і беззастережної згоди нового користувача з усіма положеннями та умовами даної Угоди і Договору.

 

5.3. Відступаючи (передаючи) права на використання Програми, Користувач зобов'язується повністю знищити всі встановлені на комп'ютерах Користувача копії Програми, включаючи резервні.

 

5.4. Користувач зобов'язаний надати Бітрікс24 повні дані про нового користувача для перереєстрації на нього Програми відповідно до цієї Угоди.

 

5.5. Відступлення (передання) прав за цією Угодою не може бути здійснена: (1) опосередковано або через будь-яку третю особу, а також (2) у разі використання Користувачем Демо-версії або NFR-Ліцензії - для даних видів ліцензій встановлюється повна заборона на відчуження прав.

 

6. Ліцензії, їх види і строки дії

 

6.1. Стандартна Ліцензія: CRM; Інтернет-магазин + CRM; Корпоративний портал-50; Корпоративний портал-100; Корпоративний портал-250; Корпоративний портал - 500; Ентерпрайз; Корпоративний портал-500+; Корпоративний портал -1000+.

 

6.1.1. Стандартні Ліцензії надаються на підставі Договору на термін один рік з дати активації, якщо інше не встановлено Договором або цією Угодою. Після закінчення зазначеного терміну Користувач має право продовжити використання Програми на умовах обмеженою Ліцензії, або укласти новий Договір і продовжити використання Програми на умовах Стандартних Ліцензій на черговий термін.

 

6.1.2. Стандартні Ліцензії надають право на використання Програми без обмежень і відповідно заявленим в технічній документації функціональним можливостям, в тому числі, але не обмежуючись, отриманням інформації про нові версії (оновлення) Програми, а також доступом до їх встановлення та використання без виплати додаткової винагороди.

 

6.1.3. Активація Стандартних Ліцензій повинна бути здійснена в обов'язковому порядку за допомогою введення Активаційного коду у відповідне поле одним із таких способів: (а) на відповідному етапі встановлення Програми на комп'ютер; (Б) в спеціальному полі розділу Оновлень; (В) у мережі Інтернет за адресою https://www.bitrix.ua/support/key_info.php. У разі якщо активацію не буде здійснено протягом строку, встановленого за вказаною вище адресою в мережі Інтернет, вона відбудеться автоматично після закінчення цього терміну.

 

6.1.4. Права на всі нові версії (оновлення) Програми надаються Користувачеві в межах і протягом строку дії Стандартних Ліцензій на умовах цієї Угоди, якщо тільки при оновленні Програми Користувачеві не буде запропоновано ознайомитися і прийняти доповнення до цієї Угоди, або окремої угоди. Сторони погоджуються і підтверджують своє розуміння того, що встановлення нових версій (оновлень) Програми не тягне за собою нового надання прав на використання Програми або продовження строку діючої Стандартної Ліцензії.

 

6.1.5. Користувач має право продовжити використання Програми на умовах нової Стандартної Ліцензії, уклавши новий Договір (продовження). Термін дії нової Стандартної Ліцензії обчислюється з більш пізньої з наступних дат: дата активації або дата закінчення терміну дії наявної Стандартної ліцензії.

 

6.1.6. Користувачеві надається можливість здійснити перехід
з одного виду ліцензії на інший вид ліцензії, а також з однієї програми для ПП Бітрікс24 на іншу, на умовах і з урахуванням обмежень, зазначених у Правилах переходу, розміщених за адресою
www.bitrix.ua/download/files/law/upgrade_rules_ua.pdf.

 

6.1.7. Залежно від редакції Програми встановлюються наступні обмеження за кількістю Авторизованих користувачів, число яких не повинно перевищувати:

 

12 Авторизованих користувачів для редакції «CRM» та для ліцензії «Інтернет-магазин + CRM»

 

50 Авторизованих користувачів для редакції «Корпоративний портал-50»,

 

100 Авторизованих користувачів для редакції «Корпоративний портал-100»,

 

250 Авторизованих користувачів для редакції «Корпоративний портал-250»,

 

500 Авторизованих користувачів для редакції «Корпоративний портал-500»,

 

1000 Авторизованих користувачів для редакції «Ентерпрайз».

 

Не обмежується кількість Авторизованих користувачів для редакцій «Корпоративний портал-500+» та «Корпоративний портал-1000+».

 

6.2. Обмежена Ліцензія:

 

6.2.1. Обмежена Ліцензія надається Користувачеві на весь термін дії виключних прав на Програму тільки в разі і з дати надання йому Стандартної Ліцензії.

 

6.2.2. Обмежена Ліцензія надає Користувачеві право на використання тих функціональних можливостей Програми, які були надані йому в рамках Стандартних Ліцензій, за винятком модулів і функциональностей, зазначених за адресою https://www.bitrix.ua/legal/limited_license_bitrix24.php. Бітрікс24 залишає за собою право змінювати в односторонньому порядку вказаний перелік.

 

6.3. Ліцензія на Демо-версію:

 

6.3.1. Користувач має право використовувати Демо-версію Програми протягом встановленого в ній обмеженого терміну і без виплати винагороди.

 

6.3.2. Встановлення Демо-версії означає прийняття Користувачем всіх умов цієї Угоди. Після закінчення встановленого терміну використання Демо-версії Користувач зобов'язаний припинити її використання, або укласти Договір або іншим чином продовжити правомірне використання Програми.

 

6.3.3. Бітрікс24 не несе відповідальності за збереження даних, занесених Користувачем в Демо-версію, в разі якщо після закінчення встановленого терміну використання Демо-версії Користувач не починає правомірне використання Програми.

 

6.4. NFR-Ліцензія:

 

6.4.1. NFR-Ліцензія надає право Користувачеві за наявності згоди Бітрікс24 використовувати Програму на умовах цієї Угоди виключно для здійснення робіт з розробки, тестування та/або наповнення Порталів з метою їх самостійного використання Користувачем без права продажу і/або іншого відчуження третім особам.

 

6.5. Передплатна Ліцензія «Ентерпрайз»:

 

6.5.1. Передплатна Ліцензія «Ентерпрайз» надає право на використання Програми відповідно умовами, передбаченими пунктами 6.1.2 - 6.1.4, 6.1.6. Угоди, з урахуванням особливостей, прописаних у даному розділі.

 

6.5.2. Користувач має право використовувати Передплатну Ліцензію «Ентерпрайз» протягом терміну, який зазначено в Договорі.

 

6.5.3. Активація Передплатний Ліцензії «Ентерпрайз» здійснюється автоматично на 8 (восьмий) календарний день з дати відправлення ліцензійного ключа, якщо Користувачі не здійснить її в ручному режимі раніше зазначеного терміну способами, передбаченими в п. 6.1.3. Угоди.

 

6.5.4. Після закінчення терміну використання Передплатної Ліцензії «Ентерпрайз» цю Угоду вважається розірваною.

 

6.5.5. Для правомірного використання Програми після закінчення терміну дії Передплатний Ліцензії «Ентерпрайз» Користувач зобов'язаний завчасно укласти новий Договір на умовах Передплатної Ліцензії «Ентерпрайз» на черговий термін або придбати іншу ліцензію Ентерпрайз.

 

6.5.6. Технічні засоби захисту для припинення функціонування Програми вступають в дію через один місяць після закінчення терміну використання Передплатної Ліцензії «Ентерпрайз».

 

6.6. Розширення для ліцензій «Ентерпрайз»:

 

6.6.1. Розширення Стандартної Ліцензії і Передплатний Ліцензії «Ентерпрайз» на додаткових Авторизованих користувачів дозволяє Користувачеві до закінчення терміну її дії використовувати Програму з такою кількістю додаткових Авторизованих користувачів на базі однієї копії, яке передбачено розширенням.

 

6.6.2. Після закінчення зазначеного періоду Користувач Ліцензії «Ентерпрайз» має право продовжити використовувати Програму протягом всього терміну дії виняткових прав на неї на умовах Обмеженою Ліцензії з тією кількістю Авторизованих користувачів, яка правомірно застосовувалася на момент закінчення терміну дії Стандартної Ліцензії «Ентерпрайз». Положення цього пункту не поширюються на користувачів Передплатної Ліцензії «Ентерпрайз».

 

6.6.3. Подальше продовження ліцензії «Ентерпрайз» і Передплатний Ліцензії «Ентерпрайз» можливо тільки за умови її оплати разом з розширенням, необхідним для відповідної кількості Авторизованих користувачів.

 

6.7. Розширення ліцензії «SIP-коннектор»:

 

6.7.1. Розширення ліцензії «SIP-коннектор» дозволяє Користувачеві використовувати відповідний додатковий модуль Програми протягом терміну, зазначеного при придбанні даного розширення і в межах терміну дії Стандартної Ліцензії на Програму.

 

7. Технічна підтримка

 

7.1. Бітрікс24 здійснює Технічну підтримку Користувача у порядку та на умовах, розміщених за адресою https://www.bitrix.ua/support/.

 

8. Відповідальність сторін

 

8.1. За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена Застосовним законодавством.

 

8.2. Бітрікс24 не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання Програми, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третьої сторони.

 

8.3. Користувач несе відповідальність за забезпечення схоронності Активаційними коду з моменту його надсылання Бітрікс24 і за обмеження кола осіб, яким він може бути відомий. Будь-які дії, вчинені з його використанням, вважаються вчиненими Користувачем.

 

8.4. У разі якщо у Користувача є підозри несанкціонованого доступу до Активаційного коду, він зобов'язується негайно повідомити інформацію про це за адресою sales@bitrix24.ua для його блокування. Аж до зазначеного повідомлення всі дії з ним (в тому числі активація) визнаються вчиненими за згодою Користувача, від його імені і в його інтересах.

 

8.5. Користувач несе відповідальність, передбачену законодавством України, за здійснення дій, спрямованих на усунення Технічних засобів захисту, а також за поширення методів усунення таких засобів захисту, включаючи в тому числі такі:
• деобфускацію обфусцірованного коду з метою порушення авторських прав правовласника та/або усунення обмежень на використання Програми;
• за поширення інформації про методи деобфускаціі.

 

9. Обмежена гарантія

 

9.1. Програма надається за принципом «як є» і Бітрікс24 не гарантує, що всі її функціональні можливості будуть відповідати очікуванням Користувача або зможуть бути застосовні для конкретної його мети.

 

9.2. На Бітрікс24 в будь-якому випадку не може бути покладена ніяка відповідальність за зміну режиму використання Модуля «Хмара Бітрікс24», навіть якщо в результаті такої зміни Програма і її функціональні можливості перестають відповідати очікуванням Користувача і / або така зміна послужить причиною припинення використання Програми Користувачем.

 

9.3. Бітрікс24 не ініціює і не контролює розміщення Користувачем будь-якої інформації в процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент її розміщення не знає і не може знати, чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори і чинне Застосовне законодавство.

 

9.4. При використанні Модуля «Хмара Бітрікс24» порядок і умови резервного копіювання даних встановлюються особою, що визначає параметри функціонування програмно-апаратних потужностей, за допомогою яких здійснюється інформаційно-технологічна взаємодія; обсяг даних, допустимий для резервного копіювання, визначається функціональними можливостями відповідної редакції Програми. На Бітрікс24 в будь-якому випадку не може бути покладена відповідальність за коректну передачу інформації і/або її збереження. Користувач самостійно шифрує дані при їх резервному копіюванні, ключ шифрування недоступний для Бітрікс24, в зв'язку з цим відповідальність за збереження зазначеного ключа покладається виключно на Користувача.

 

9.5. Ця Угода не регулює відносини Користувача і правовласників всіх додаткових компонентів з розділу «Маркетплейс», умови використання яких визначаються в окремій угоді з відповідним правовласником. Бітрікс24 не несе відповідальності за коректну роботу, обсяг функцій зазначених компонентів і/або іншу невідповідність цих компонентів очікуванням Користувача.

 

9.6. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Бітрікс24 вживе заходів для їх виправлення в найкоротші строки. Сторони погоджуються, що точне визначення строку усунення помилки не може бути встановлено, так як Програма тісно взаємодіє з іншими комп'ютерними програмами сторонніх розробників, операційною системою і апаратними ресурсами комп'ютера Користувача, і працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Бітрікс24.

 

9.7. Бітрікс24 не гарантує безперебійну роботу Програми і коректне встановлення додаткових компонентів, а також нових версій (оновлень) в разі, якщо Користувач змінює Ядро, компоненти /bitrix/components/bitrix/ або структуру бази даних Програми.

 

10. Згода на використання інформації

 

10.1. Користувача цим повідомлено і він погоджується з тим, що Бітрікс24 може збирати, зберігати, обробляти та використовувати дані та інформацію про відвідування, характеристики та дії відвідувачів на Сайті Користувача, включаючи крім іншого інформацію про перегляди ними розділів Сайту, конкретних новин, товарів і інформацію про їх замовлення з метою поліпшення використання Програми Користувачем і підвищення задоволеності відвідувачів, адаптації Сайту під їхні потреби і інтереси, підвищення конверсії Сайту, включаючи функціонуючий на його базі інтернет-магазин. Бітрікс24 приймає на себе зобов'язання і гарантує, що він не здійснює будь-яке розголошення, публікацію або розміщення, а також передачу третім особам отриманої інформації. Бітрікс24 не відслідковує, не збирає і не розголошує інформацію, яка дозволяє встановити особу відвідувачів Сайту (такі як ім'я, адреса електронної пошти, інформацію про телефони, адреси доставки та ін.). Користувач може змінити види, типи або обсяги переданих даних, встановивши відповідні параметри в налаштуваннях Програми або відмовитися від такої передачі повністю, погоджуючись при цьому з тим, що деякі окремі функціональні можливості Програми частково або повністю можуть змінитися або перестати функціонувати в передбаченому документацією режимі або обсязі.

 

11. Дія, зміна і розірвання Угоди

 

11.1. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Сторони керуються чинним Застосовним законодавством.

 

11.2. Бітрікс24 має право в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди щодо використання Програми, в тому числі, але не обмежуючись положеннями розділу 4 цієї Угоди, в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Користувача.

 

11.3. При розірванні цієї Угоди будь-якою стороною і з будь-яких підстав Користувач зобов'язаний припинити використання Програми повністю і знищити всі копії Програми, встановлені на комп'ютерах Користувача, включаючи резервні копії і всі компоненти Програми.

 

11.4. У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, Угода продовжує діяти в іншій частині.

 

11.5. Бітрікс24 залишає за собою право в односторонньому порядку періодично оновлювати і змінювати Угоду.